Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας
Nutrition and Dietetics
Σύντομη Περιγραφή Επαγγέλματος

O/Η κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα “Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας” έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις (επαγγελματική συμπεριφορά), που είναι απαραίτητες για να καθοδηγεί και προσανατολίζει ασθενείς ή υγιή άτομα στον ορθό τρόπο διατροφής.

Ανάλυση επαγγελματικών δραστηριοτήτων

Η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση του δίνει τη δυνατότητα να εργάζεται ως Σύμβουλος Διατροφής σε Μαζικά Κέντρα Διατροφής (π.χ. Οίκοι Ευγηρίας, Εστιατόρια, Ξενοδοχεία, Ινστιτούτα – Κέντρα Αδυνατίσματος, Αθλητικά Κέντρα, Βιομηχανίες παρασκευής φαγητών). Το Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας, σε συνεργασία με τους Ιατρούς ή το Νοσηλευτικό Προσωπικό Νοσοκομείων, καθοδηγεί το ειδικό προσωπικό παρασκευής και διανομής φαγητών ώστε οι ασθενείς να δέχονται φαγητό σύμφωνα με το συνταγμένο διαιτολόγιο. 

Επίσης παρακολουθεί τους ασθενείς και ελέγχει την ποσότητα που μπορούν να φάνε. Σε περίπτωση που ένας ασθενής δεν τρώει όλο το φαγητό του, το Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας συζητά μαζί του και προβαίνει στη σύνταξη άλλου ισοδύναμου διαιτολογίου. 

 Οι κυριότερες πράξεις που εκτελεί το Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας είναι: 

– Τήρηση αρχείου πελατών – Σύνταξη διαιτολογίων υγειών ατόμων με εντολή και ανάληψη ευθύνης διαιτολόγου ΤΕΙ, ΑΕΙ 

– Σύνταξη διαιτολογίων παχυσάρκων ατόμων με εντολή και ανάληψη ευθύνης διαιτολόγου ΤΕΙ, ΑΕΙ 

– Σύνταξη διαιτολογίων ασθενών πασχόντων από διάφορα νοσήματα με εντολή και ανάληψη ευθύνης διαιτολόγου ΤΕΙ, ΑΕΙ 

– Σύνταξη διαιτολογίων αθλητών με εντολή και ανάληψη ευθύνης διαιτολόγου ΤΕΙ, ΑΕΙ 

– Παρασκευή φαγητών ατόμων με ειδικές διατροφικές συνήθειες 

– Παρασκευή φαγητών υγειών ατόμων 

– Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομα παχύσαρκα ή άτομα που υποχρεούνται σε ειδικά διαιτολόγια 

– Παροχή συμβουλών σε άτομα με ειδικές μεταβολικές ανάγκες 

– Παροχή διαιτητικών προγραμμάτων σε άτομα με πρόσκαιρη και ευκαιριακή διαταραχή βάρους.