ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Στο ΙΕΚ ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) Γαλατσίου γίνεται κατάρτιση των εκπαιδευομένων στις εξής 3 ειδικότητες:

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής και Πολυμέσων (multimedia).

Ο κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα” έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές δραστηριότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών.

read more
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας.

Ο κάτοχος Διπλώματος της ειδικότητας: «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας» έχει πιστοποιήσει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις, ώστε με την καθοδήγηση Διευθυντικών στελεχών, να εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης του management, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων.

read more
Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας.

O/Η κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα “Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας” έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις (επαγγελματική συμπεριφορά), που είναι απαραίτητες για να καθοδηγεί και προσανατολίζει ασθενείς ή υγιή άτομα στον ορθό τρόπο διατροφής.

read more