ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Μάθετε περισσότερα απο τις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατάρτηση σας.

ΟΑΕΔ

Σκοποί της Δ.ΥΠ.Α. είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΕΟΠΠΕΠ

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Εθνική Στρατηγική για την Απασχόληση των Νέων αποτελεί ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό κείμενο για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στην Ελλάδα.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ